Hoe word ik lid?

Om lid van ons koor te worden zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze worden puntsgewijs opgesomd:

 1. Vanaf de dag dat u gestemd bent door onze dirigent, bent u aspirant lid voor een periode van 8 aaneengesloten repetitieavonden. Tijdens uw tweede bezoek aan ons koor wordt u door onze dirigent  gestemd. De bevindingen en afspraken worden in het bijzijn van een bestuurslid op een daarvoor bestemd formulier opgeschreven.
 2. Tijdens uw aspirantenperiode krijgt u iedere woensdagavond van onze muziekcommissie een muziekmap uitgereikt, die aan het eind van elke avond moet worden ingeleverd.
 3. Van u wordt verwacht dat u zich ook tijdens de aspirantenperiode bij het bestuur afmeldt als blijkt dat u er een avond niet bij kunt zijn.
 4. Na afloop van het aspirant lid zijn, beslist het bestuur na overleg met onze dirigent of u als lid wordt aangenomen. Uw lidmaatschap wordt symbolisch onderstreept doordat u een lidmaatschapsbrief van het koor door onze voorzitter uitgereikt krijgt.
 5. Als iemand eenmaal lid is van het koor stellen wij geen leeftijdsgrens aan koorleden. Wel is deze grens gesteld voor het aannemen van nieuwe leden. Tot en met de 64 jarige leeftijd bent u als koorlid hartelijk welkom.
 6. Meezingen bij uitvoeringen is alleen als lid toegestaan.
 7. Bij de uitvoeringen dient de voorgeschreven kleding gedragen te worden. Hierover wordt u door een van de bestuursleden geïnformeerd.
 8. Als lid krijgt u een eigen muziekmap die u mee naar huis moet nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen muziek.
 9. De contributie bedraagt 12,50 euro per maand. Dit bent u verschuldigd vanaf het moment dat u als lid bent aangenomen. Onze voorkeur gaat uit naar automatische betaling. Dit kan naar onze bankrekening:
  NL06 INGB 0000225728  t.n.v. Penningmeester Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven” te Rotterdam.
Print Friendly, PDF & Email