Wie zijn wij?

 

Wij zijn het Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven” en zoals de naam al zegt, een gemengd koor, bestaande uit zo’n 59 leden. Op 10 januari 1959 werd het koor door wijlen dhr. Henk v. Woerden opgericht. Het kreeg toen de naam: Hervormd Evangelisatie Koor Delfshaven. In die eerste jaren was het koor vaak op straat actief.  Zo verleenden zij medewerking aan de straatevangelisatie op het bekende Heemraadsplein in Rotterdam en zong het iedere eerste zondag van de maand in de Oude of Pelgrimvaderskerk tijdens de z.g. 7-uurs diensten. Later ook bij kerkdiensten en bijeenkomsten in woonzorgcentra, verpleeg- en ziekenhuizen.

Een koor, met als doel zingend het evangelie vertellen aan anderen, moet mee groeien in de tijd en niet stilstaan. Daarom werd 10 januari 1999, n.a.v. ons 40 jarig jubileum, de naam van ons koor gewijzigd in Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven”. Met ons repertoire zijn we helemaal van deze tijd. De bekende Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven is de thuishaven van het koor dat zich nauw verbonden weet met de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Delfshaven.

Tijdens bijzondere kerkdiensten werkt het koor vaak mee aan de viering, om samen met de gemeente God de eer toe te zingen. Omdat het koor beschikt over een breed repertoire is het in staat de te zingen liederen goed aan te passen aan de liturgie tijdens de dienst of bijeenkomst waaraan wordt meegewerkt.


Het is in de loop der jaren een goede gewoonte geworden om eens in de vijf jaar, tijdens een lustrum-viering, een concert te geven. Zoals geschreven beschikt het koor over een breed repertoire en dat wil het tijdens zo’n concert ook graag aan anderen laten horen. De koorleden vinden het ook leuk om eens in de 5 jaar “iets anders” dan het gewone repertoire te zingen. Zo ook voor de viering van ons 50 jarig bestaan. Wij hebben toen een cd opgenomen en geproduceerd. (klik bij repertoire en cd’s). Deze opname stond nog onder leiding van onze oud dirigent Francien Hollaar. Het koor werd tijdens de opname begeleid door de organist van de Pelgrimvaderskerk Gerard v.d. Zijden op het prachtige “Bätz-Witte” orgel.

We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken.
Misschien studeert u in de stad en/of woont u voor korte tijd in Rotterdam. Als u graag zingt is dit de gelegenheid u bijvoorbeeld voor 1 of 2 jaar bij ons koor als bas of sopraan aan te sluiten. Langere tijd mag natuurlijk ook, graag zelfs.

Wij bieden u het volgende:

  • Een koor, bestaande uit 59 enthousiaste mensen, met een gezellige en fijne sfeer
  • Een koor met een sociaal gezicht waar zingen op de eerste plaats staat
  • Een koor waar tijdens de repetities hard wordt gewerkt en veel gelachen
  • Een koor met een breed repertoire, van Bach tot Tom Parker en van Johan de Heer en Opwekking tot het Liedboek voor de kerken

Het Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven”, een koor dat ruim 59 jaar geleden werd opgericht, begonnen als evangelisatiekoor en dat nog steeds als Pelgrims onderweg mag zingen van de liefde van God aan ons mensen.

Het koor repeteert iedere woensdagavond in de zaal achter de Pelgrimvaderskerk, ingang
Piet Heinstraat 1.

De repetities zijn van 19.45 – 21.45 uur. Als iemand eenmaal lid is van het koor stellen wij geen leeftijdsgrens aan koorleden. Wel is deze grens gesteld voor het aannemen van nieuwe leden. Tot en met de 64 jarige leeftijd bent u als koorlid hartelijk welkom. Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij onze secretaris:

Merian van den Berg
email: secretaris 

Print Friendly, PDF & Email