Vriend worden?

“Vriend” worden?   Wat kan het voor u betekenen vriend van ons koor te zijn?

  • U draagt ons koor een warm hart toe.
  • U wordt graag op de hoogte gehouden waar wij zingen, zodat u naar ons kunt komen luisteren.
  • U wordt graag uitgenodigd voor onze concerten.

Onze vrienden betekenen voor ons

  • Een financiële hulp, waardoor we mooiere concerten kunnen uitvoeren.
  • Een ambassadeur van ons koor, waardoor er nieuwe vrienden bij komen of koorleden bij komen.
  • Uw mening over wat u van onze uitvoeringen vindt en tips hoe we uitvoeringen kunnen verbeteren, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken met onze zang.

U wordt vriend van ons koor door ons te steunen door een donatie van € 10,00 minimaal per jaar. U ontvangt dan regelmatig een e-mail of rondbrief met een overzicht van onze uitvoeringen.

Bij een donatie van € 50,00 per jaar of meer

  • Een gratis vrijkaart voor onze concerten en een gereserveerde plaats.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via email: secretaris@delfshavenskoor.nl

NL06 INGB 0000225728 t.n.v. Penningmeester Christelijk Gemengd Koor “Delfshaven” te Rotterdam.

Print Friendly, PDF & Email